Credit Risk and Bank Lending in the Czech Republic

Narcisa Kadlčáková, Joerg Keplinger

Tento projekt se věnuje empirické analýze modelování kreditního rizika na základě vzorku údajů charakterizujícího úvěrovou aktivitu bank vůči českému podnikovému sektoru. Systém hodnocení je vytvořen na základě soukromé databáze (Creditreform), která nabízí index platební a úvěrové schopnosti celé řady českých společností. Je popsáno několik metod kalibrace a validace tohoto ratingového systému a tyto metody jsou testovány v praxi. Na základě reprezentativního portfolia odvětví českého průmyslu se získávají a porovnávají systémové predikce regulatorního a ekonomického kapitálu. Jsou aplikovány metodiky formulované posledním konzultativním dokumentem k NBCA (z dubna 2003) a modely Credit Metrics a CreditRisk+. Hlavní příspěvky tohoto projektu lze stručně shrnout takto: (a) ukazuje aplikovaným způsobem, že lze vyřešit problémy se vstupními údaji při modelování kreditního rizika, (b) osvětluje regulatorní otázky, jejichž význam neustále roste, a (c) uvádí nejdůležitější rysy dvou modelů kreditního rizika.

Klíčová slova: kreditní riziko, ekonomický kapitál, devizová angažovanost, ratingový systém.

Vydáno: srpen 2004

Ke stažení: CNB WP No. 6/2004 (pdf, 380 kB)