Changes in the Czech Wage Structure: Does Immigration Matter?

Kamil Dybczak, Kamil Galuščák

S využítím metody dekompozice mzdových rozdílů podél distribuce mezd podle Albrecht aj. (2003) a Machado a Mata (2005) nalézáme, že zahraniční zaměstnanci neměli vliv na změny ve struktuře mezd mezi roky 2002 a 2006 navzdory výraznému nárůstu jejich počtu. Změny v mzdové distribuci jsou vysvětleny pouze rostoucími výnosy z charakteristik domácích pracovníků, zatímco změny v pozorovaných charakteristikách, především zvyšující se úroveň vzdělání, jsou zodpovědné za rostoucí mzdovou disperzi. Značný příliv zahraničních pracovníků v uvedeném období je koncentrován mezi mladými pracovníky se základním a terciárním vzděláním a je především důsledkem rostoucí poptávky po práci. Záporné mzdové rozdíly mezi imigranty a domácími pracovníky jsou perzistentní podél mzdové distribuce a jsou vysvětleny převážně rozdíly v pozorovaných charakteristikách. Poskytujeme evidenci o zvyšujících se výnosech ze vzdělání domácích pracovníků podél mzdové distribuce. Tyto výnosy jsou vyšší v roce 2006 oproti roku 2002 ve shodě s evidencí v předchozí literatuře.

Klíčová slova: Imigrace, data o podnicích a zaměstnancích, kvantilová regrese, dekompozice mzdových rozdílů, struktura mezd.

JEL Kódy : J31, J21.

Vydáno: prosinec 2009

Ke stažení: CNB WP No. 11/2009 (pdf, 589 kB)