Bankruptcy, Investment, and Financial Constraints: Evidence from a Post-Transition Economy

Martin Pospíšil, Jiří Schwarz

Pomocí rozvahových dat a informací o bankrotech v tomto článku zkoumáme vztah mezi investicemi, finančními omezeními a bankroty v posttranzitivní ekonomice. Naše data tvoří dynamický panel a pokrývají roky 2006–2011. To nám umožňuje zkoumat i vliv krize, která vypukla v roce 2008, na české podniky. Finanční omezení zkoumáme pomocí analýzy citlivosti investic na cash flow. Nacházíme robustní důkazy, že cash flow a velikost dluhu mají kladný a významný vliv na míru investic. Bližším pohledem na dílčí vzorky firem odhalujeme, že existence finančních omezení, vyjádřená citlivostí investic na cash flow, je zřejmá zejména po roce 2008 a také v kategorii malých a středních podniků. Současně však nic nenasvědčuje tomu, že by podniky, které v námi sledovaném období zbankrotovaly, čelily silnějším finančním omezením. Bankrotující podniky navíc měly významně vyšší úroveň externího dluhu a bankovních úvěrů, což naznačuje, že ve skutečnosti mohly být méně omezeny než ostatní.

JEL kódy: D22, D92, E22, G32

Klíčová slova: bankrot, cash flow, finanční omezení, investice, posttranzitivní ekonomika, přidělování úvěrů

Vydáno: leden 2014

Ke stažení: CNB WP 1/2014 (pdf, 503 kB)