Bank Efficiency and Interest Rate Pass-Through: Evidence from Czech Loan Products

Tomáš Havránek, Zuzana Iršová, Jitka Lešanovská

Důležitou součástí transmise měnové politiky je průsak změn sazeb finančního trhu, které přímo ovlivňují nebo cílují centrální banky, do sazeb, které banky stanovují pro firmy a domácnosti. Dosavadní výzkumné studie naznačují, že síla a rychlost tohoto průsaku se liší mezi zeměmi, časovými obdobími, a dokonce i mezi jednotlivými bankami. V tomto článku analyzujeme mechanismus průsaku na unikátním souboru dat, který pokrývá české depozitní a úvěrové produkty. Zaměřujeme se na roli determinant cenové politiky jednotlivých bank, a to zejména na roli nákladové efektivity bank, kterou odhadujeme pomocí stochastické hraniční analýzy a analýzy obalu dat. Naše hlavní výsledky jsou následující: Zaprvé, dlouhodobý průsak úrokových sazeb byl před krizí u většiny produktů téměř kompletní, ale poté výrazně zeslábl. Zadruhé, banky, které poskytují vysoké úrokové sazby na depozita, také často vyžadují vyšší rizikové prémie na úvěry. Zatřetí, nákladově efektivní banky často oddalují reakce svých sazeb na změny mezibankovních sazeb, čímž vyhlazují úrokové míry pro své klienty.

JEL kódy: E43, E58, G21

Klíčová slova: analýza obalu dat, cenová politika bank, nákladová efektivita, stochastická hraniční analýza, transmise měnové politiky

Vydáno: listopad 2015

Ke stažení: CNB WP 9/2015 (pdf, 349 kB)