Bad Luck or Bad Management? Emerging Banking Market Experience

Jiří Podpiera, Laurent Weill

V 90. letech dvacátého století a na počátku 21. století došlo v zemích s tranzitivní ekonomikou k mnoha pádům bank. Tyto krachy byly spojeny s růstem ohrožených úvěrů a zhoršenou nákladovou efektivností bank. Tato práce se zabývá otázkou kauzality mezi ohroženými úvěry a nákladovou efektivností s cílem prozkoumat, zda některý z těchto faktorů je hlavním determinantem pádů bank. Rozšířili jsme Grangerův model kauzality vytvořený Bergerem a De Youngem (1997) aplikováním dynamických panelových odhadů GNM na panel českých bank v letech 1994–2005. Naše zjištění se přiklánějí k hypotéze „špatného managementu“, podle níž zhoršování nákladové efektivnosti předchází růstu ohrožených úvěrů, a odmítají hypotézu „smůly“, která předpovídá opačnou kauzalitu.

Klíčová slova: pády bank, nákladová efektivnost, ohrožené úvěry, země s tranzitivní ekonomikou

Vydáno: prosinec 2007

Publikováno jako: Podpiera, J. and L. Weill (2008): Bad Luck or Bad Management? Emerging Banking Market Experience", Journal of Financial Stability, 4(2), s. 135-148, 2008

Ke stažení: CNB WP No. 5/2007 (pdf, 227 kB)