Detail pravomocného rozhodnutí

Spisová značka S-Sp-2019/00067/CNB/572
Název spisu Žádost o rozšíření povolení činnosti centrálního depozitáře podle CSDR
Účastníci řízení Centrální depozitář cenných papírů, a.s. ; IČ: 25081489
Datum vydání rozhodnutí 06.02.2020
Datum nabytí právní moci rozhodnutí 22.02.2020
Datum zahájení správního řízení 14.10.2019
Text výroku pravomocného rozhodnutí Společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČO 25081489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, se podle čl. 19 odst. 2 Nařízení uděluje povolení rozšířit svou činnost o provádění peněžního vypořádání všech nebo některých obchodů ve vypořádacím systému na účtech u zúčtovatele Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, LEI 549300OY1IT4IB353V97.
Soubor Otevřít úplné znění rozhodnutí
Zpět