Informace pro zájemce o zkoušku středního a vyššího stupně odborné způsobilosti

Nejbližší řádný termín zkoušky středního a vyššího stupně odborné způsobilosti je 3. 9. 2018. Přihlášku bylo možné podat nejpozději 40 dnů před řádným zkouškovým termínem tj. do 25. 7. 2018 na předepsaném formuláři na adresu ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. V souvislosti s novým zákonem o distribuci pojištění a zajištění upozorňuje Česká národní banka na informaci (pdf, 125 kB) související s ukončením organizace zkoušek středního a vyššího stupně odborné způsobilosti.

Vzor přihlášky (doc, 24 kB) je uveden v příloze č. 7 k Vyhlášce č. 582/2004 Sb. ve znění Vyhlášky č. 40/2006 Sb.

Zkoušky se konají v budově Plodinové burzy ČNB v Praze. Seznam účastníků s časovým rozpisem bude uveřejněn nejpozději 25 dnů před zkouškovým termínem na webových stránkách České národní banky.

Bližší informace naleznete ve Vyhlášce č. 582/2004 Sb. ve znění Vyhlášky č. 40/2006 Sb.