Povolovací a schvalovací řízení – pojišťovací zprostředkovatelé

Náležitosti žádosti a oznámení podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „zákon“), stanoví vyhláška č. 196/2018 Sb., o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Zákony

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Žádosti a oznámení

A. Samostatný zprostředkovatel

 • Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele (REGIS), (docx, 141 kB), (pdf, 163 kB)
  • Doklad k prokázání důvěryhodnosti FO
  • Doklad k prokázání důvěryhodnosti PO
  • K dokladům k prokázání důvěryhodnosti
   Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů  důvěryhodnost a odborná způsobilost (pdf, 144 kB), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.
 • Oznámení změny samostatného zprostředkovatele v údajích zapsaných v registru a ve skutečnostech, které jsou podmínkou pro udělení oprávnění k činnosti - (REGIS)
 • Oznámení o ukončení činnosti samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele (REGIS),

B. Vázaný zástupce

C. Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel

D. Akreditovaná osoba

 • Žádost o akreditaci (doc, 42 kB), (pdf, 108 kB)
  • Doklad k prokázání důvěryhodnosti FO
  • Doklad k prokázání důvěryhodnosti PO
  • K dokladům k prokázání důvěryhodnosti
   Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost (pdf, 144 kB), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.

Prezentace ze semináře k oznamování VZ/DPZ prostřednictvím systému REGIS, který se konal dne 12. 11. 2018 v Kongresovém centru ČNB.