Povolovací a schvalovací řízení – pojišťovací zprostředkovatelé

Samostatní zprostředkovatelé, jejichž oprávnění k činnosti vzniklo převedením z registrace pojišťovacího agenta/makléře, jsou povinni před prodloužením oprávnění k činnosti oznámit ČNB skutečnosti podle § 120 odst. 6 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tyto skutečnosti lze oznámit až po vykonání odborné zkoušky. ČNB za tím účelem zveřejnila důležité upozornění pro samostatné zprostředkovatele (pdf, kB), jejichž oprávnění vzniklo výše uvedeným způsobem.

Náležitosti žádosti a oznámení podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „zákon“), stanoví vyhláška č. 196/2018 Sb., o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Zákony

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Žádosti a oznámení

A. Samostatný zprostředkovatel

 • Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele (REGIS), (docx, 141 kB), (pdf, 163 kB)
  • Doklad k prokázání důvěryhodnosti FO
  • Doklad k prokázání důvěryhodnosti PO
  • K dokladům k prokázání důvěryhodnosti
   Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů  důvěryhodnost a odborná způsobilost (pdf, 144 kB), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.
 • Oznámení změny samostatného zprostředkovatele v údajích zapsaných v registru a ve skutečnostech, které jsou podmínkou pro udělení oprávnění k činnosti - (REGIS)
 • Oznámení o ukončení činnosti samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele (REGIS),

B. Vázaný zástupce

C. Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel

D. Akreditovaná osoba

 • Žádost o akreditaci (doc, 42 kB), (pdf, 108 kB)
  • Doklad k prokázání důvěryhodnosti FO
  • Doklad k prokázání důvěryhodnosti PO
  • K dokladům k prokázání důvěryhodnosti
   Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost (pdf, 144 kB), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.

Prezentace ze semináře k oznamování VZ/DPZ prostřednictvím systému REGIS, který se konal dne 12. 11. 2018 v Kongresovém centru ČNB.