Povolovací a schvalovací řízení – investiční společnosti

Náležitosti a přílohy žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti a souvisejících žádostí jsou stanoveny vyhláškou č. 233/2009 Sb. (viz níže). Náležitosti podávaných žádostí a potřebné tiskopisy pro podání, jakož i výkladová stanoviska k některým ustanovením těchto předpisů jsou vymezeny dále uvedenými prováděcími právními předpisy a uveřejněnými úředními sděleními ČNB.

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Tiskopisy žádostí

Tiskopisy dotazníků k žádostem