Vyjádření ČNB k dobrovolné nabídce převzetí akcionářům České námořní plavby a.s.

21. 12. 2010

České národní bance byl dne 29. listopadu 2010 předložen Ing. Petrem Koutkem návrh nabídkového dokumentu obsahující náležitosti dobrovolné nabídky převzetí určené akcionářům společnosti Česká námořní plavba a.s.

Česká národní banka ve lhůtě patnácti pracovních dnů nezakázala uveřejnění předložené nabídky převzetí a neučinila ani jiný úkon, který by měl dopad na běh uvedené lhůty. Po jejím uplynutí dne 20. prosince 2010 je tedy Ing. Petr Koutek oprávněn uveřejnit nabídku převzetí určenou akcionářům společnosti Česká námořní plavba a.s.

Odbor komunikace ČNB