Vyjádření České národní banky k veřejnému návrhu smlouvy na koupi akcií společnosti Jáchymov Property Management, a.s.

10. 8. 2018

České národní bance byl předložen veřejný návrh smlouvy na koupi akcií společnosti Jáchymov Property Management, a.s., který je společnost povinna učinit v důsledku rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu, jež přijala valná hromada dne 26. června 2018.

Česká národní banka v zákonem stanovené lhůtě nevydala rozhodnutí o zákazu učinit veřejný návrh smlouvy a přezkum ukončila. Společnost Jáchymov Property Management, a.s., je tedy oprávněna veřejný návrh smlouvy na koupi akcií uveřejnit.

Odbor komunikace ČNB