Vyjádření České národní banky k veřejnému návrhu na koupi akcií společnosti Česká námořní plavba a.s.

České národní bance byl předložen veřejný návrh na koupi akcií společnosti Česká námořní plavba a.s., který je společnost povinna učinit v důsledku rozhodnutí valné hromady o vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu.

Česká národní banka v zákonem stanovené lhůtě nevydala rozhodnutí o zákazu učinit veřejný návrh smlouvy. Uplynutím této lhůty dne 17. srpna 2011 je tedy společnost Česká námořní plavba a.s. oprávněna veřejný návrh na koupi akcií učinit.

Odbor komunikace ČNB