Prohlášení o přístupnosti pro systém SIPReS

Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450 (dále jen ČNB) se zavazuje ke zpřístupnění webových stránek systému SIPReS v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a to tak, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na aplikaci SIPReS (https://www.cnb.cz/cnb/sipres_cz).

Stav souladu

Informační systém SIPReS, který slouží pro sběr informačních povinností je po posouzení v červnu 2021 v převážné a rozhodující části v souladu se zákonem o přístupnosti.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah systému SIPReS není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy),
  • uživatelské rozhraní není přizpůsobitelné ani nereflektuje rozlišení zařízení, na kterém je zobrazováno (Pravidlo 1.3 Přizpůsobitelný)
  • vstupní pole neobsahují účel (Pravidlo 1.3.5 Určení účelu vstupu)
  • rozhraní neumožňuje uživateli měnit barvy (Pravidlo 1.4.8 Vizuální znázornění)
  • rozhraní neumožňuje uživateli nastavení rozložení textu (Pravidlo 1.4.12 Rozložení textu)
  • systém před timeoutem nedává možnost prodloužení limitu (Pravidlo 2.2.1 Nastavitelné časování)
  • systém neukládá před timeoutem rozpracované žádosti (Pravidlo 2.2.5 Aktualizace zabezpečeného obsahu)
  • systém před timeoutem nedává možnost prodloužení limitu (Pravidlo 2.2.6 Časové limity)
  • není k dispozici mechanismus pro význam zkratek (Pravidlo 3.1.4 Zkratky)
  • není vždy popsána chyba při zadávání vstupu (Pravidlo 3.3.1)

Uvedení do souladu výše uvedených odchylek by vyžadovalo zásadní přeprogramování externí části systému SIPReS.

Vzhledem k připravovanému nahrazení sběru informačních povinností prostřednictvím, který dnes zajišťuje IS SIPReS, novým sběrným systémem SDAT, nebudou výše uvedené odchylky v IS SIPReS nijak upravovány.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. června 2021.

Prohlášení bylo vypracováno zaměstnanci ČNB sebeposouzením.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek aplikace SIPReS, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu či důvodného podezření, že webová stránka aplikace nesplňuje požadavky zákona o přístupnosti, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu pristupnost@cnb.cz.

Česká národní banka, odbor zpracování dat
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1

e-mail: pristupnost@cnb.cz

 

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz