Agregovaná data z výkazu

za rok 2021

Česká národní banka zveřejnila agregovaná data o činnosti zprostředkovatelů finančních služeb za rok 2021 vykázaná ve výkazu ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb“ (dále jen „výkaz“). Výkaz sestavují a předkládají České národní bance samostatní zprostředkovatelé pojištění a zajištění, investiční zprostředkovatelé, samostatní zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru a samostatní zprostředkovatelé doplňkového penzijního spoření[1]. Výkaz je sestavován za každý kalendářní rok a předkládán České národní bance do 31. března následujícího roku, a to prostřednictvím systému SDAT[2]. Poprvé byl výkaz sestavován za rok 2021 a předkládán v termínu do 31. března 2022. Podmínky výkaznictví zprostředkovatelů finančních služeb jsou vymezeny vyhláškou č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance. Agregovaná data jsou Českou národní bankou zveřejněna tak, jak byla jednotlivými zprostředkovateli finančních služeb ve výkazu uvedena. Zveřejněna jsou pouze vybraná agregovaná data[3] týkající se počtu a objemu zprostředkovaných služeb.

Souhrn nejvýznamnějších agregovaných dat z výkazu za rok 2021[4]

Pojištění
Počet zprostředkovaných smluv (v ks) 4 806 552
Předepsané pojistné (v Kč) 34 741 994 242
Investiční služby
Počet zprostředkovaných smluv (v ks) 185 332
Počet předaných pokynů (v ks) 464 109
Objem předaných pokynů k nákupu (v Kč) 33 851 521 835
Doplňkové penzijní spoření
Počet zprostředkovaných smluv (v ks) 246 411
Objem příspěvků klientů u zprostředkovaných smluv (v Kč) 2 330 340 255
Spotřebitelské úvěry
Počet zprostředkovaných smluv (v ks) 321 383
Objem zprostředkovaných spotřebitelských úvěrů (v Kč) 412 751 001 333

 


[1] Podrobnosti o jednotlivých zprostředkovatelích finančních služeb lze nalézt v systému JERRS.

[2] Podrobnosti k systému SDAT

[3] Obsah jednotlivých položek výkazu lze nalézt v dokumentu Popis polí elektronického formuláře ZFS01 (pdf, 1 MB).

[4] Agregace dat z výkazu byla provedena podle stavu vykázaných dat ke dni 31. 7. 2022.