Výkaznictví v oblasti investičních společností a investičních fondů vůči České národní bance

Obhospodařovatel a administrátor investičního fondu a zahraničního investičního fondu předkládají výkazy, hlášení a další informace podle

Detailní metodika jednotlivých výkazů a hlášení je dálkově dostupná v aplikaci SDAT v části Metodické informace, oblast Fondy. Z technického hlediska používá obhospodařovatel a administrátor investičního fondu a zahraničního investičního fondu aplikaci SDAT.

Vstup do aplikace Sběr informačních povinností regulovaných subjektů (Podporovaný prohlížeč: Internet Explorer 10 a vyšší a Mozilla Firefox)