Základní a doplňkové ukazatele finančního zdraví (nekonsolidované)

(údaje za nekonsolidovaný sektor podle stavu k uvedenému datu)

v mil. Kč

  31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.3.2016 30.6.2016 30.9.2016 31.12.2016 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017 31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018
I003 Nevýkonné pohledávky (netto) k regulatornímu kapitálu (%) 12,86 21,90 25,62 24,54 23,57 21,23 22,99 22,19 21,75 21,15 20,33 17,66 16,87 15,79 15,11 14,08 13,22 12,28 12,31
   Nevýkonné pohledávky (netto) 29 681 57 977 74 144 74 496 75 662 78 171 91 304 93 304 92 575 90 367 86 972 77 851 75 548 73 000 69 945 66 402 62 063 58 819 59 310
   Regulatorní kapitál celkem 230 852 264 736 289 352 303 516 320 962 368 213 397 107 420 561 425 701 427 202 427 885 440 721 447 757 462 428 462 785 471 761 469 533 478 843 481 635
I004 Nevýkonné pohledávky k pohledávkám celkem (%) 2,81 4,58 5,39 5,22 5,24 5,20 5,61 5,48 5,16 4,99 4,81 4,59 4,20 4,04 3,77 3,74 2,08 1,99 1,94
   Nevýkonné pohledávky 69 610 115 374 142 354 145 532 149 008 161 441 174 693 173 773 167 514 165 042 161 519 152 923 146 150 140 666 135 205 130 629 125 425 120 907 121 408
   Pohledávky celkem 2 481 224 2 520 218 2 643 008 2 789 431 2 843 937 3 106 255 3 115 386 3 168 699 3 248 407 3 307 574 3 357 542 3 328 110 3 476 151 3 480 977 3 590 417 3 491 153 6 043 290 6 078 754 6 250 206
I005 Úvěry podle sektorů k úvěrům celkem (%)                                      
   Rezidenti 83,08 85,26 84,45 85,49 84,50 84,24 84,22 85,63 86,83 86,61 87,58 87,77 90,05 90,38 90,77 90,35 91,00 90,73 90,64
      Banky 4,04 5,83 5,96 6,94 6,17 5,95 3,86 1,62 2,38 2,32 2,20 1,24 2,76 1,97 2,07 1,08 2,93 1,62 1,85
      Centrální banka 10,88 13,04 12,87 12,22 11,84 17,91 18,43 22,02 26,77 24,82 26,29 28,30 39,02 39,56 40,75 40,25 39,95 40,03 39,83
      Ostatní finanční instituce 5,34 4,41 3,87 3,68 3,60 3,25 3,99 4,00 3,80 4,36 4,37 4,17 4,06 4,11 4,19 3,40 4,09 4,05 4,12
      Vládní instituce 1,92 2,25 2,12 2,02 1,90 1,56 1,58 1,47 1,28 1,18 1,13 1,06 0,79 0,78 0,81 0,78 0,73 0,72 0,76
      Nefinanční podniky 30,00 26,59 25,49 26,07 25,86 23,51 23,42 23,19 22,03 22,40 22,42 21,60 17,83 18,01 17,61 17,96 17,28 17,81 17,84
      Ostatní domácí sektory 30,90 33,13 34,13 34,56 35,12 32,06 32,94 33,33 30,58 31,53 31,18 31,40 25,58 25,95 25,33 26,88 26,02 26,49 26,23
   Nerezidenti 16,92 14,74 15,55 14,51 15,50 15,76 15,78 14,37 13,17 13,39 12,42 12,23 9,95 9,62 9,23 9,65 9,00 9,27 9,36
I015 Úvěry podle regionů k úvěrům celkem (%)                                      
   ČR 81,40 83,48 82,30 83,32 82,29 78,67 79,16 79,90 80,48 80,54 81,49 81,12 81,86 82,27 82,60 82,07 83,33 82,82 82,67
   Vyspělé země, s výjimkou Číny 12,61 11,16 11,26 10,07 11,25 11,28 10,73 9,39 8,62 8,78 8,21 8,33 8,00 7,81 7,69 8,47 7,67 8,12 8,55
   Ostatní nově vznikající trhy a rozvojové země, včetně Číny 5,99 5,36 6,44 6,61 6,46 10,05 10,11 10,71 10,90 10,68 10,30 10,55 10,14 9,92 9,71 9,46 9,00 9,07 8,78
      Afrika 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04
         Z toho: Sub-Sahara 0,03 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02
      Střední a východní Evropa 4,13 3,38 4,11 3,76 3,29 6,36 6,53 7,57 7,86 7,77 7,56 7,90 7,76 7,71 7,61 7,49 7,17 7,19 6,96
      Společenství nezávislých států a Mongolska 1,61 1,81 2,20 2,65 2,97 3,47 3,38 2,93 2,83 2,72 2,54 2,45 2,19 2,01 1,90 1,78 1,63 1,62 1,50
      Rozvojová Asie, včetně Číny 0,08 0,04 0,03 0,07 0,09 0,11 0,11 0,13 0,12 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 0,17
      Blízký východ 0,08 0,05 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
      Západní polokoule 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,09
I020 Rozpětí mezi referenční úrokovou sazbou z úvěrů a úrokovou sazbou z vkladů (bps) 477,93 481,06 485,64 457,99 417,51 403,02 387,77 365,41 359,96 356,22 347,70 344,64 339,93 328,36 325,65 327,85 324,66 320,41 328,54
I021 Rozpětí mezi nejvyšší a nejnižší mezibankovní úrokovou sazbou (bps) 24,10 20,10 15,90 22,10 6,70 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,12 0,27 0,31 0,36