Upozornění na obchodní platformu Binatex

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že prostřednictvím obchodní platformy Binatex https://binatex.com/cs je na území České republiky nabízeno obchodování s binárními opcemi. Platformu Binatex provozuje společnost ENCHANTED BUSINESS SOLUTIONS LP využívající pro svoji činnost bankovní účty v České republice. Tato společnost nedisponuje v současné době žádným oprávněním k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice a ze strany Česká národní banky není dohlížena. Případná investice není ze zákona pojištěna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.