Upozornění na aktivity subjektu vystupujícího pod názvem 1STEP Group

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „1STEP Group“, který na webových stránkách https://1step-group.com/cz nabízí obchodování s měnovými páry (forex), akciemi, burzovními indexy, kryptoměnami a surovinami, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Dále ČNB doplňuje, že jménem subjektu 1STEP Group oslovuje v České republice zákazníky osoba vystupující pod jménem „Daniel Wizner“, která taktéž nedisponuje žádným povolením k poskytování služeb na finančním trhu na území ČR, a její činnost tak nepodléhá dohledu ČNB.

Subjekt 1STEP Group, stejně jako jeho jménem vystupující osoby, se v rámci komunikaci s potenciálními klienty prezentují zfalšovaným výpisem ze Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu. Česká národní banka upozorňuje, že se jedná o velmi věrohodné padělky, které vypadají téměř jako originál. Bez dodatečného ověření subjektů v registru ČNB tak mohou potenciálního klienta uvést v omyl ohledně oprávněnosti daného subjektu poskytovat investiční služby na území České republiky.