Upozornění na aktivity společnosti International Markets Live Limited

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na vydaná varování zahraničních dohledových orgánů týkající se aktivit společnosti International Markets Live Limited provozující platformu iMarketsLive.com, s níž je propojena i platforma highlifemakers.cz nabízející své služby v České republice.

Upozornění, že společnost provozující internetové stránky iMarketsLive.com nemá oprávnění poskytovat finanční služby, vydaly mj. i francouzský, belgický a britský orgán dohledu.
https://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd5589163-dec8-4d51-9ed2-626604b8cff3
https://www.fsma.be/en/warnings/fsma-warns-public-against-activities-international-markets-live-ltd-imarketslive
https://www.fca.org.uk/print/news/warnings/international-markets-live-limited

Oprávnění subjektů k poskytování finančních služeb v České republice si lze ověřit v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů zveřejněných na webových stránkách České národní banky.