Upozornění na aktivity společnosti Cointology Ltd.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost Cointology Ltd., která nabízí obchodování s investičními nástroji typu forex, akcie apod., a to prostřednictvím obchodní platformy prezentované na internetových stránkách https://cointology.net/,  nedisponuje v současné době žádným oprávněním k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice, a ze strany České národní banky tak není dohlížen. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.