Upozornění na aktivity osob vystupujících pod obchodní značkou Alps Markets a Margin Elite

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že pod obchodní značkou Alps Markets a Margin Elite je na území České republiky nabízeno obchodování s investičními nástroji typu forex, akcie, komodity a indexy a také obchodování s kryptoměnami. Obchodní platformy jsou umístěny na webových stránkách www.alpsmarkets.com a www.marginelite.com. 

Osoby jednající pod obchodní značkou Alps Markets a Margin Elite nedisponují žádným oprávněním k poskytování investičních, ani jiných služeb na finančním trhu v České republice a Česká národní banka jejich činnost nedohlíží. Případná investice není ze zákona pojištěna.

Před aktivitami www.marginelite.com již dříve veřejnost varoval britský orgán dohledu Financial Conduct Authority ve svém upozornění (externí odkaz).

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.