Upozornění České národní banky na rizika spojená s možnými podvrženými e-mailovými či jinými zprávami

V souvislosti s rozvojem využívání internetu pro platební transakce dochází v České republice k pokusům o získání a zneužití citlivých informací a autentizačních údajů. Tento typ podvodů je obvykle označován jako tzv. “phishing“.

V současné době je k tomuto typu podvodů nejčastěji používán podvržený e-mail či zpráva na sociální síti, které předstírají, že pochází z důvěryhodného zdroje (například z banky či jiného poskytovatele platebních služeb, nebo kontaktu na sociální síti). Účelem je vylákat z adresáta informace potřebné pro následné odcizení peněžních prostředků z jeho účtu. Po kliknutí na přílohu nebo odkaz uvedený v e-mailu či jiné zprávě je uživatel zaveden na podvrženou stránku. Pokud zde odevzdá své údaje, vystavuje se riziku odcizení peněžních prostředků ze svého účtu. Nelze vyloučit, že se podvodníci pro zvýšení důvěryhodnosti podvržené zprávy či stránky zaštítí i jménem České národní banky.

Česká národní banka proto doporučuje důsledné dodržování následujících zásad:

  • Nereagujte na e-mailové zprávy či zprávy na sociálních sítích s podezřelým názvem či obsahem, zejména v případě, kdy je po Vás požadováno sdělení osobních údajů, hesel, kódů PIN nebo údajů o Vaší platební kartě. Pokud k takovému sdělení zpráva vybízí, jedná se zpravidla o podvodné jednání
  • V žádném případě nespouštějte přílohy podezřelých e-mailových či jiných zpráv ani neklikejte na odkazy, které tyto zprávy obsahují
  • E-mailové zprávy od adresátů, které neznáte nebo zprávy jakkoliv podezřelé raději vůbec neotvírejte a bez otevření mažte
  • Věnujte pozornost informacím a doporučením věnovaným bezpečnosti elektronického zadávání platebních příkazů, které Váš poskytovatel platebních služeb zveřejňuje na svých internetových stránkách
  • V případě podezření kontaktujte Vašeho poskytovatele platebních služeb.