Oznámení irského i evropského dohledového orgánu k likvidaci pojišťovny CBL Insurance Europe dac ze dne 12. 3. 2020

Dne 12. 3. 2020 oznámil irský dohledový orgán Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin, D01 F7X3, že dne 20. 2. 2020 podal žádost o nařízení likvidace pojišťovny CBL Insurance Europe dac, 13 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, příslušnému irskému soudu. Likvidace byla soudem nařízena dne 12. 3. 2020.

Česká národní banka v této souvislosti sděluje, že tato irská pojišťovna působila na českém trhu formou svobody dočasného poskytování služeb v oblasti vybraných odvětví neživotního pojištění (uvedeno na webu ČNB v jednotné evidenci regulovaných a registrovaných subjektů).

Česká národní banka vydává toto oznámení v souladu s ustanovením § 112 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů a s relevantní evropskou legislativou.

Odbor komunikace