Další finanční instituce, nad nimiž ČNB vykonává dohled

ČNB může dále dohlížet na ochranu spotřebitele u subjektů, nad nimiž je povinna vykonávat dohled podle zákona o ČNB nebo u subjektů, které mají povolení podle zvláštních předpisů (devizový zákon):

  • centrální depozitář
  • jiné osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů
  • investiční společnosti
  • investiční fondy
  • organizátoři trhů s investičními nástroji
  • zajišťovny
  • provozovatelé vypořádacích systémů
  • platební systémy