Stanovisko ČNB k prodloužení restrikcí na výplatu dividend

Generální rada Evropské rady pro systémová rizika (European Systemic Risk Board, ESRB) prodloužila horizont omezení výplat dividend finančními institucemi v době koronavirové krize do 30. 9. 2021. 

Podle původní verze Doporučení z května 2020 (pdf, externí odkaz) zaměřeného na koordinovaný přístup orgánů dohledu v EU k dividendám se měly finanční instituce zdržet výplaty podílů ze zisku do konce roku 2020. Novela doporučení z 15. 12. 2020 (pdf, externí odkaz) horizont prodlužuje o dalších devět měsíců, zároveň však dává finančním institucím možnost realizovat částečnou výplatu dividend, pokud budou postupovat velmi obezřetně a výplata nepřekročí konzervativní limity stanovené orgánem dohledu.

Národní orgány dohledu nad finančním trhem mají podle ESRB stanovit limity pro dané  instituce s ohledem na potřebu udržení jejich kapitálu na dostatečné úrovni, aby byla omezena systémová rizika a každá instituce byla schopna přispívat k ekonomickému oživení. Dále mají zajistit, aby celková úroveň výplat dividend ze strany dohlížených institucí byla významně nižší než v letech před koronavirovou krizí.

Česká národní banka bude návrhy jednotlivých institucí na výplatu dividend posuzovat individuálně, bude vyhodnocovat jejich kapitálové vybavení, rizikový profil, obchodní model a další podstatné faktory. Limity pro výplatu dividend bude ČNB stanovovat konzervativně v souladu s Doporučením ESRB. 

Česká národní banka předpokládá, že finanční instituce budou s případnými návrhy přicházet až poté, co budou mít k dispozici auditované výsledky za rok 2020. ČNB zároveň před svým vyjádřením bude každý individuální případ diskutovat v rámci kolegia orgánů dohledu příslušné finanční skupiny.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB