Rotace ve vedení odborů sekce dohledu nad finančním trhem

V sekci dohledu nad finančním trhem dochází k horizontální mobilitě pozic dosavadních ředitelů čtyř ze šesti odborů této sekce. Rotace manažerů je prováděna s cílem obohatit a dále rozvinout činnost jednotlivých útvarů sekce, v jejichž vedení mohou příslušní ředitelé pro řešení úkolů na nových pozicích využít jak svých dosavadních rozmanitých zkušeností, tak nového pohledu na věc.

Od 1. dubna 2021 tak dochází v rámci sekce dohledu nad finančním trhem k těmto změnám:

  • odbor kontroly finančního trhu I povede Marcela Gronychová, která dosud vedla odbor dohledu nad úvěrovými institucemi,
  • odbor dohledu nad úvěrovými institucemi povede Tomáš Golda, dosavadní ředitel odboru kontroly finančního trhu I,
  • odbor dohledu odborné péče povede Ondřej Libosvár, který dosud zastával post ředitele odboru kontroly finančního trhu II a
  • odbor kontroly finančního trhu II povede Václav Simon, který dosud vykonával funkci ředitele odboru dohledu odborné péče.

Vedení dvou zbývajících odborů sekce – odboru kontroly finančního trhu III a odboru dohledu nad pojišťovnami a penzijními společnostmi – se nemění.

V čele sekce dohledu nad finančním trhem je Zuzana Silberová, jejímž náměstkem je i nadále Jiří Kalivoda.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB