Ředitelka sekce kancelář a ředitelka odboru komunikace sekce kancelář se vzdaly svých funkcí k 30. 6. 2022

Bankovní rada České národní banky vzala 16. června 2022 na vědomí, že se ředitelka sekce kancelář Jana Báčová po téměř třicetiletém působení v ČNB vzdala své funkce, a to k 30. červnu 2022. Ke stejnému dni se funkce ředitelky odboru komunikace sekce kancelář vzdala také Markéta Fišerová, která tento odbor vedla od roku 2018. 

Do dalšího rozhodnutí bankovní rady bude sekci kancelář od 1. července 2022 řídit dosavadní náměstek ředitelky této sekce Jan Spiryt, který je zároveň pověřen řízením odboru legislativního a právního sekce kancelář. 

Odbor komunikace bude od 1. července 2022 do doby, než bankovní rada rozhodne o dalším postupu, řídit dosavadní zástupkyně ředitelky odboru komunikace sekce kancelář Petra Vodstrčilová.

odbor komunikace