Obraty na peněžním trhu v týdnu od 18. do 22. října 2021

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací se ve srovnání s výsledky průzkumu z července snížil ze 72,6 mld. Kč na 55,6 mld. Kč, což bylo způsobeno snížením objemu operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 93 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 58 procent. Obrat repo operací proti minulému období poklesl o 68,2 procent a jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 14,5 procenta.

Obrat derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti červenci zvýšil o 67 procent zejména díky růstu objemu obchodů s neresidenty, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 81,5 procent. Obchody FRA (Forward Rate Agreement) byly ve sledovaném období obchodovány pouze s neresidenty.