Obraty na devizovém trhu v týdnu od 18. do 22. října 2021

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 18. do 22. října 2021, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s červencem 2021 o 136,5 miliony USD (2,1 %) na 5.568 milionů USD.

  říjen 2021 červenec 2021 Změna
Celkový obrat 6568,0 6431,5 2,1%
Spotové operace 952,5 729,0 30,7%
Forwardy a swapy 5459,5 5657,5 -3,5%
Opce 156,0 45,0 246,7%

údaje v miliónech USD