Cvičná evakuace v budově ČNB

Česká národní banka dne 25. července 2022 v 10.20 hodin vyhlásila v budově ústředí a pobočky Praha cvičný požární poplach s následnou evakuací. Běžný provoz budovy byl obnoven v 11.05 hodin.

Cvičení prověřilo postupy evakuace zaměstnanců a klientů ČNB v případě mimořádné události.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ukládá ČNB povinnost provést ve svých objektech cvičnou evakuaci nejméně jednou ročně.

Petra Vodstrčilová
mluvčí ČNB