Česká národní banka uzavřela dohodu o spolupráci s nizozemským regulátorem

Dne 8. 9. 2004 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi nizozemským regulátorem - De Nederlandsche Bank a Českou národní bankou. Předmětem dohody je spolupráce při výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě. Tento dokument umožňuje oběma dohlížejícím autoritám vzájemnou výměnu informací o bankovních subjektech působících v příslušných státech a na základě reciprocity domovskému regulátorovi výkon kontroly na místě u poboček a dceřiných bank v hostitelské zemi.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB