ČNB vydává zprávu o úvěrech s odkladem splátek k 31. 12. 2020

ČNB dnes zveřejnila zprávu o úvěrech, u nichž klienti v loňském roce čerpali odklad splátek nebo jiné úlevy v souvislosti s dopady pandemie nemoci COVID-19 (pdf, 748 kB). Zpráva vychází z údajů tuzemských bank k 31. 12. 2020 a analyzuje situaci po konci zákonného moratoria na splátky úvěrů, které mohli občané a firmy využít mezi dubnem a koncem října 2020 v souvislosti s dopady opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Poslední možnost podat žádost o odklad splátek v rámci zákonného moratoria měli klienti k 30. 9. 2020. I po tomto datu však banky svým klientům v souvislosti s pandemií umožňují odklady splátek a další úlevy (např. snížení výše splátek, dočasná úhrada pouze jistiny či úroků apod.), a to na základě individuální domluvy. ČNB po celou dobu trvání moratoria pravidelně zveřejňovala přehled o úvěrech v moratoriu za bankovní sektor jako celek.

Ze souhrnných dat poskytnutých bankami vyplývá, že v loňském roce byly schváleny žádosti o odklad splátek (včetně moratoria) nebo jinou formu úlevy u úvěrů v hodnotě 454,7 miliard korun, tj. 14,1 % všech bankovních úvěrů. Ke konci roku 2020 klesl objem nesplacených půjček, které využily jakoukoli úlevu z titulu COVID-19, o 78 miliard korun na 376,8 miliard korun a odpovídal už pouze 11,7 % úvěrového portfolia bank.

Pouze v jednotkách procent byla zatím z pohledu bank vyhodnocena situace dlužníků, kteří využili zákonného moratoria, jako vážná, a tudíž byla klasifikována nejhorším stupněm kvality úvěrového portfolia. Také objem půjček, u nichž došlo v návaznosti na COVID-19 ke změnám podmínek splácení až po konci zákonného moratoria, je prozatím velice nízký. Ke konci roku 2020 dosáhl souhrnně u nefinančních podniků a domácností zhruba 20 miliard korun, tedy méně než 1 % všech bankovních úvěrů.

„Data od bank potvrzují, že drtivá většina klientů, kteří využili odkladu splátek v rámci zákonného moratoria, se vrátila ke standardnímu splácení. Část klientů bank tak zřejmě využila moratorium jako preventivní řešení v době vysoké míry nejistoty,“ komentoval zprávu viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký a dodal: „Banky a další úvěrové instituce mohou i nadále poskytovat odklady splátek a další úlevy na základě individuálního posouzení situace klientů postižených pandemií COVID-19. Tento postup umožňuje jak pokrytí potřeb klientů, tak věrné zobrazení dopadu koronavirové pandemie na finanční kondici bank.“

Nejlepší platební morálku vykazují úvěry zajištěné nemovitostmi, naopak největší podíl nově poskytnutých úlev byl zaznamenán v případě spotřebitelských úvěrů. Nejvyšší podíl úvěrů s vážnými problémy se splácením z těch, které vstoupily do moratoria, je z kategorie úvěrů nefinančním podnikům, avšak i zde tvoří méně než 8 % úvěrů zařazených do moratoria. Z půjček domácnostem, u kterých byl schválen odklad splátek v rámci zákonného moratoria, je jich aktuálně jako nevýkonných kategorizováno 2,8 %.

ČNB průběžně monitoruje finanční a kapitálovou situaci úvěrových institucí a kvalitu úvěrových portfolií, provádí pravidelnou analýzu vývoje rizikových ukazatelů a vyhodnocuje celkovou odolnost jednotlivých úvěrových institucí a stabilitu finančního sektoru jako celku.

Tuzemské úvěrové instituce jsou aktuálně dostatečně kapitálově vybaveny tak, aby byly schopny absorbovat zvýšené náklady na znehodnocení úvěrů,“ uvedl viceguvernér Tomáš Nidetzký.

Celá zpráva včetně detailních dat (xlsx, 22 kB) je k dispozici na webu ČNB v části Souhrnné informace o finančním sektoru v sekci Dohled a regulace.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB


Související odkazy: