Záznam z jednání bankovní rady

Zpráva o finanční stabilitě 2019/2020