Účast a vystoupení poradce bankovní rady K. Galuščáka v rámci debaty k rozvoji digitální infrastruktury

Moderovaná debata na téma rozvoj digitální a dopravní infrastruktury, v rámci které budou prezentovány výsledky Studie World Economic Forum (WEF) „Global Competitiveness Report“ (GCR) 2019–2020 včetně závěrů předních analytických týmů.

Název akce: Rozvoj digitální a dopravní infrastruktury – Zásadní Faktor Konkurenceschopnosti ČR

Termín akce: 17. 10. 2019 od 9.30 hod

Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1

Pořadatelé: World Economic Forum, VŠE, CMC Graduate School of Business, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká manažerská asociace, Asociace provozovatelů mobilních sítí, ČSOB