Účast a vystoupení člena bankovní rady O. Dědka v rámci semináře ke stoletému výročí koruny

Nadešel čas nahradit korunu eurem?

Název akce: Seminář 100 let koruny

Čas zahájení akce: 18.00

Místo konání: Refektář MFF UK, Malostranské náměstí 2/25, Praha 1

Pořadatel: Liberální institut