Přednáška O. Dědka pro studenty ve Zlíně


Přednáška O. Dědka pro studenty ekonomických oborů Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati

Téma: Pozitiva a negativa společné evropské měny 

Termín a čas vystoupení: 27. 11. 2019 v 11.00 hod.

Místo konání: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, budova Fakulty humanitních studií, Štefánikova 5670, Zlín

Pořadatel: Eurocentrum Zlín, Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR