Jednání bankovní rady – jednání o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě – podzim 2022, stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy a případně dalších makroobezřetnostních nástrojů

Oznámení rozhodnutí: 15:45

Tisková konference: 15:45

Bankovní rada jedná o otázkách finanční stability zpravidla dvakrát ročně, výjimečně i na mimořádných zasedáních. Součástí těchto jednání jsou rozhodnutí bankovní rady o nastavení makroobezřetnostních nástrojů. Bezprostředně po skončení jednání je zveřejněno rozhodnutí bankovní rady ČNB v oblasti finanční stability, následuje tisková konference. V jejím průběhu jsou vysvětleny důvody přijatého rozhodnutí a podrobně popsány jeho parametry. Prezentace z tiskové konference je vzápětí zveřejněna na internetových stránkách ČNB. Z tiskové konference je zveřejňován také zvukový a video záznam, a to zhruba s hodinovým odstupem. Písemný záznam z jednání o otázkách finanční stability, zahrnující diskuzi členů bankovní rady, je obvykle zveřejněn s odstupem dvou týdnů.

Podrobnosti: https://www.cnb.cz/cs/financni-stabilita/rozhodnuti-bankovni-rady-cnb/