Bilance ČNB

k 31. 8. 2020

Česká národní banka podle § 48 odst. 5 zákona č. 6/1993 Sb. o ČNB: "zpracovává a poskytuje dekádně ke zveřejnění výkaz o své finanční pozici". Tato povinnost je realizována uvedením dekádní bilance na internetových stránkách České národní banky a jejím poskytováním všem významným tiskovým agenturám.

Data: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/dekadni_bilance/

Čas zveřejnění: 13:00