Zpráva o vývoji platební bilance 2022

ČNB vydala Zprávu o vývoji platební bilance, která nabízí analýzu vývoje hlavních položek platební bilance ČR za uplynulý rok a je doplněna krátkými analytickými články zaměřenými na platební bilanci a mezinárodní obchod.

Zpráva o vývoji platební bilance 2022 – plné znění zprávy a grafy a tabulky k textu

Zpráva obsahuje následující tematické analýzy:

  • Stačí sledovat peníze? Vnější peněžní toky a měnový kurz
  • Pohyby dluhového kapitálu mezi zahraničím a Českou republikou v turbulentním roce 2022
  • Nowcastování cestovního ruchu pomocí metod text miningu

Zpráva o platební bilanci 2022 – tabulka


Zpráva pracuje s předběžnými daty platební bilance, která podléhají revizi. Údaje z minulých let se proto v různých vydáních této publikace mohou lišit.