Vyjádření ČNB k potížím světových bank

Česká národní banka v posledních dnech pozorně sleduje situaci v USA, kde došlo k selhání středně velkých bank, i ozvěny této situace v Evropě. Domácí banky jsou dobře kapitálově vybavené a jsou povinny dodržovat přísná regulatorní pravidla včetně těch pro řízení likvidity.

ČNB uplatňuje ve své dohledové činnosti přístup, který zajišťuje, že domácí banky, které jsou dcerami bank z EU, se orientují primárně na podnikání v České republice a fungují z hlediska zdrojů financování i kapitálu jako samostatné instituce nezávislé na svých mateřských společnostech. Domácí banky se ve významné míře financují z vkladů svých klientů a v souhrnu objem klientských vkladů bank převyšuje objem jejich úvěrů.

V českém bankovním sektoru nepůsobí banky s obchodním modelem podobným bankám, které se dostaly do problémů v USA. Domácí banky nemají prakticky žádné finanční propojení s americkými bankami, které se dostaly do problémů, což platí také pro mateřské společnosti domácích bank. Domácí banky rovněž nemají významné finanční propojení s bankou Credit Suisse, u níž dnes došlo k významnému propadu ceny akcií.

Jan Frait
viceguvernér ČNB