Struktura oběživa k 31. 12. 2021

ČNB vydala přehled struktury oběživa ke konci roku 2021. Hodnota oběživa (všech oběžných i pamětních bankovek a mincí) činila k 31. 12. 2021 celkem 731,1 mld. Kč, v průběhu roku se tak zvýšila o 19,2 mld. Kč. Dosud nejvyšší roční nárůst oběživa byl zaznamenán v roce 2020, a to o 67,5 mld. Kč.