Premiér A. Babiš navštívil ČNB

Premiér Andrej Babiš dnes navštívil spolu s místopředsedy vlády Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem Českou národní banku. Tématem setkání s bankovní radou byly nejen avizované hypotéky, ale i možné scénáře potenciálních dopadů koronaviru na českou ekonomiku.

„Deklarovali jsme ochotu a připravenost spolu s vládou udělat všechny kroky, které jsou v naší gesci a v našem arzenálu opatření, aby dopady na českou ekonomiku byly co nejmenší,“ uvedl po setkání guvernér Jiří Rusnok.

Debata se dotkla i možného snížení úrokových sazeb České národní banky na příštím měnovém zasedání 26. března: „To není žádné ‚protipovodňové‘ rychlé opatření, které bychom teď akutně potřebovali. My budeme velmi pečlivě a každý den sledovat vývoj situace. Pokud se ukáže, že snížení úrokových sazeb by bylo rozumným efektivním opatřením pro podporu české ekonomiky, tak to nepochybně uděláme. Ale ta doba nedozrála do této věci. Ta ‚voda je vysoko a my nevidíme, co všechno způsobí,“ řekl guvernér. 

Premiér Andrej Babiš vyslovil obavy o to, aby mladým lidem nebyla uzavřena cesta k pořízení vlastního bydlení. Česká národní banka chce ukotvit limity hypoték v projednávané novele zákona o ČNB.

Guvernér Jiří Rusnok premiéra ubezpečil, že logika uzákonění limitů nemíří proti občanům, ale naopak na ochranu českých bank proti nekalé konkurenci: „Chci vyvrátit některé mýty. Tím zákonem se nemá nic zpřísňovat. Ten zákon jen zavádí do naší legislativy možnost používat tento nástroj jako vymahatelný. To nám doporučila Evropská rada pro systémová rizika. Je to něco, co má více než polovina zemí EU ve své legislativě. Myslíme si, že by bylo dobré to mít pro situace, které tomu budou odpovídat do budoucna. Dnes žádná naléhavá potřeba něco zpřísňovat není,“ řekl. „Bylo by dobré to mít pro budoucnost v legislativě, ale to samozřejmě rozhodne parlament, to je jeho suverénní právo,“ dodal.

Tématem hypoték a potřeby uzákonit limity se zabývalo odpolední odborné kolokvium ČNB Proč Česká republika potřebuje uzákonění limitů na hypotéky? Kolokvia se účastnila bankovní rada ČNB, předseda vlády Andrej Babiš, ekonomičtí experti, akademici a také zástupci komerčních bank a profesních sdružení. Samotné uzákonění limitů pro hypoteční úvěry by mělo zajistit rovné podmínky na trhu a zabránit nekalé konkurenci mezi poskytovateli, neznamenalo by automaticky zpřísnění hypoték. Nástroje obsažené v zákoně umožní přímou, rychlou a účinnou reakci ČNB na nedodržování pravidel prostřednictvím nápravných opatření.