Pozvánka: Diskusní fórum ČNB na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně