Monetární makroekonomie a centrální banky v turbulentních dobách

Viceguvernér Jan Frait se na mezinárodní konferenci MEKON 2023 zabýval otázkou, proč v makroekonomii začal dominovat jeden poměrně úzký a zároveň dosti technický přístup. „Centrální banky ve vyspělých zemích, obzvláště v Evropě, cenovou stabilitu v posledních dvou letech ztratily. Musíme vyhodnotit, proč se tak stalo a jak tomu do budoucna zabránit. Jednou z příčin je pravděpodobně nadměrné spoléhání na modelová doporučení,“ řekl s tím, že vidí poměrně silný konflikt mezi exaktním vědeckým myšlením v ideálu přírodních věd a nadměrnou nejistotou spojenou s málo předvídatelným chováním společenských systémů.