Stanoviska a odpovědi vztahujících se k zákonům a předpisům v oblasti auditu, ratingových agentur, indexů (do 30. 6. 2010)

Zpět na seznam