Odstoupení od pojistné smlouvy - 30.6.2008

V souvislosti s častými požadavky ze strany občanů na ČNB, aby ČNB "zařídila" odstoupení od pojistné smlouvy uzavřené mezi občanem a pojišťovnou, ČNB upozorňuje, že není oprávněna vstupovat do soukromoprávních vztahů, řešit otázku platnosti či neplatnosti uzavřené smlouvy či dokonce pojišťovně nařídit zrušení smlouvy.

Pojistná smlouva je dvoustranný právní úkon charakterizovaný rovností účastníků pojištění a pokud se některá ze smluvních stran cítí jednáním druhé smluvní strany zkrácena na svých právech, je jediným kompetentním orgánem pro řešení takových sporů soud.

Zpět na seznam