Metropolitní spořitelní družstvo – otázky a odpovědi

16. 01. 2014

Dne 18. 12. 2013 Česká národní banka odejmula Metropolitnímu spořitelnímu družstvu (MSD) povolení působit jako družstevní záložna.

Česká národní banka odejmula MSD povolení působit jako družstevní záložna. Jaké byly důvody ČNB k vydání tohoto rozhodnutí?

Jak ČNB uvedla ve zprávě pro média, důvodem byly závažné nedostatky v podnikání této družstevní záložny, které poškozovaly zájmy jejích vkladatelů a významným způsobem ohrožovaly její bezpečnost a stabilitu. MSD zásadním způsobem porušovalo svou povinnost mít funkční řídicí a kontrolní systém a v jeho rámci pak systém řízení rizik, zejména systém řízení úvěrového rizika. Úvěrové riziko MSD nebylo účinně řízeno, resp. bylo řízeno pouze formálně, a družstvo tak bylo vystaveno vysokému riziku nesplacení úvěrů poskytnutých ve značném objemu.

Vzhledem k charakteru, systematičnosti a rozsahu nedostatků shledala ČNB odnětí povolení jako jediné možné a efektivní řešení, které zajistí, že majetek vkladatelů družstva nebude dále ohrožován. Počínaje dnem 18. 12. 2013, kdy bylo MSD pravomocně odňato povolení působit jako družstevní záložna, nesmí toto družstvo přijímat vklady, poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jeho pohledávek a závazků.

Co se děje v MSD po odnětí povolení?

Dnem nabytí právní moci odnětí povolení se ze zákona záložna zrušuje s likvidací. Městský soud v Praze na návrh ČNB jmenoval s účinností ke dni 19. 12. 2013 likvidátorem MSD JUDr. Davida Termera. Likvidátor je orgánem likvidované družstevní záložny a jeho jmenováním na něho přechází působnost statutárního orgánu. Činnost likvidátora podléhá dohledu ČNB.

Dne 18. 12. 2013 podala záložna MSD soudu insolvenční návrh. Městský soud v Praze vydal dne 23. 12. 2013 usnesení o úpadku spojené s prohlášením konkursu a současně ustanovil insolvenčním správcem záložny MSD Ing. Mgr. Ivo Halu. Od toho okamžiku se MSD nachází v konkursním řízení a podléhá režimu insolvenčního zákona a dohledu příslušného insolvenčního soudu.

Jsem členem záložny MSD, mám u ní uloženy peníze a zajímá mne, kdy se ke svým penězům dostanu?

Fond pojištění vkladů zveřejnil 15.1.2014 na svých stránkách (www.fpv.cz) , že vyplácet pojištěné vklady klientům zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva začne v pondělí 27.1.2014 prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny, a.s.

Na stránkách Fondu pojištění vkladů naleznete kromě dalších užitečných informací také seznam vyplácejících poboček České spořitelny, a. s.

Dostanu zpátky svůj vklad v celé výši?

Fond bude oprávněným osobám vyplácet 100 procent jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 744 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 eur dle kurzu 27,440 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 27.12.2013). Celková výše výplaty náhrad za tuto družstevní záložnu dosahuje částky 12 miliard korun.

Pozn.: Pohledávky z vkladů u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které mají sídlo v České republice, jsou ze zákona pojištěné u Fondu pojištění vkladů, a to včetně úroků, do výše ekvivalentu maximálně 100 000 eur na jednoho klienta. Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů bank, zahraničních bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů.

Zpět na seznam