Odborné kurzy

Česká národní banka pořádá odborné kurzy o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí. Odborný kurz podle § 33 odst. 3 písm. a) je určen pro osoby, které po jeho absolvování mohou lektorsky vést kurz. Odborný kurz podle § 33 odst. 3 písm. b) mají povinnost absolvovat osoby, které v úvěrových institucích provádějících pokladní operace, u zpracovatelů tuzemských bankovek a mincí a u směnárníka, který provádí směnárenské obchody mezi měnami jinými než česká koruna, euro, americký dolar, britská libra nebo japonský jen, posuzují při zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí jejich pravost a platnost.

Osvědčení vydaná podle § 4 odst.2 písm. g) vyhlášky č. 434/2002 Sb., a podle § 3e písm. c) devizového zákona (č. 219/1995 Sb.) jsou nadále platná a jsou ekvivalentem osvědčení podle § 33 odst. 3 písm. b) zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí. Umožňují tedy provádět směnárenské obchody mezi měnami jinými než česká koruna, euro, americký dolar, britská libra nebo japonský jen.

Legislativa

Termíny odborných kurzů

V souvislosti s prevencí případného šíření nákazy koronavirem bylo rozhodnuto, že se od úterý 17. 3. 2020 (včetně) až do odvolání ruší odborné kurzy typu A, B a C. O zahájení školení a náhradě za zrušená školení budeme informovat s dostatečným předstihem.

V návaznosti na výše uvedenou informaci Česká národní banka sděluje, že povinnost osob uvedených v § 33 odst. 1 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOBM“), zajistit, aby osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu, byly držiteli příslušného osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání a pozměňování vydaného Českou národní bankou nebo pověřenou osobou ( v případě pověřené osoby pouze odborného kurzu podle § 33 odst. 3 písm. c) ZOBM), tímto není dotčena, a tudíž nadále platí.
Česká národní banka při výkonu své dohledové činnosti nad peněžním oběhem zásadně posuzuje a i do budoucna bude posuzovat plnění povinnosti podle § 33 odst. 1 ZOBM ve vztahu ke konkrétnímu dohlíženému subjektu, tj. na individuální úrovni, přičemž vždy zohlední aktuálně nastalou situaci a přihlédne ke všem souvisejícím okolnostem, a to včetně dočasného pozastavení, resp. odložení termínů jí pořádaných odborných kurzů.

Ceník odborných kurzů

Formuláře žádosti o zařazení do odborného kurzu

 • Žádost o zařazení pracovníků do kurzu o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování
  (pdf, 140 kB), (docx, 63 kB)
 • Pokyny pro vyplnění žádosti o zařazení do kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování
  (pdf, 124 kB)

Formuláře žádosti o vystavení duplikátu osvědčení

 • Žádost o vystavení duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti v rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování
  (pdf, 80 kB) (docx, 39 kB) 
 • Pokyny pro vyplnění žádosti o vystavení duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti v rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování
  (pdf, 93 kB)

Formuláře žádosti o pověření k pořádání odborných kurzů

 • Žádost o pověření k pořádání odborných kurzů podle § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb.
  (pdf, 86 kB), (docx, 40 kB)
 • Příloha č. 1 - Příklady vzdělávacích akcí k žádosti o pověření k pořádání odborných kurzů podle § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb.
  (pdf, 62 kB), (docx, 36 kB)
 • Pokyny pro vyplnění žádosti o pověření k pořádání odborných kurzů
  (pdf, 92 kB)

Vzory osvědčení

Seznam osob pověřených k organizování odborných kurzů a seznam lektorů