Odborné kurzy

Česká národní banka pořádá odborné kurzy o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí. Odborný kurz podle § 33 odst. 3 písm. a) je určen pro osoby, které po jeho absolvování mohou lektorsky vést kurz. Odborný kurz podle § 33 odst. 3 písm. b) mají povinnost absolvovat osoby, které v úvěrových institucích provádějících pokladní operace, u zpracovatelů tuzemských bankovek a mincí a u směnárníka, který provádí směnárenské obchody mezi měnami jinými než česká koruna, euro, americký dolar, britská libra nebo japonský jen, posuzují při zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí jejich pravost a platnost.

Osvědčení vydaná podle § 4 odst.2 písm. g) vyhlášky č. 434/2002 Sb., a podle § 3e písm. c) devizového zákona (č. 219/1995 Sb.) jsou nadále platná a jsou ekvivalentem osvědčení podle § 33 odst. 3 písm. b) zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí. Umožňují tedy provádět směnárenské obchody mezi měnami jinými než česká koruna, euro, americký dolar, britská libra nebo japonský jen.

Legislativa

Termíny odborných kurzů

Vzhledem k aktuálnímu vývoji Covid-19 jsou s účinností od 29.9.2020 do odvolání zrušeny odborné kurzy typu B ve všech regionech. O zahájení odborných kurzů Vás budeme informovat. Přihlášení frekventanti zůstávají v naší evidenci.

Ceník odborných kurzů

Formuláře žádosti o zařazení do odborného kurzu

   • Žádost o zařazení pracovníků do kurzu o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování
    (pdf, 140 kB), (docx, 63 kB)
   • Pokyny pro vyplnění žádosti o zařazení do kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování
    (pdf, 124 kB)

Formuláře žádosti o vystavení duplikátu osvědčení

   • Žádost o vystavení duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti v rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování
    (pdf, 80 kB) (docx, 39 kB) 
   • Pokyny pro vyplnění žádosti o vystavení duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti v rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování
    (pdf, 93 kB)

Formuláře žádosti o pověření k pořádání odborných kurzů

   • Žádost o pověření k pořádání odborných kurzů podle § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb.
    (pdf, 86 kB), (docx, 40 kB)
   • Příloha č. 1 - Příklady vzdělávacích akcí k žádosti o pověření k pořádání odborných kurzů podle § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb.
    (pdf, 62 kB), (docx, 36 kB)
   • Pokyny pro vyplnění žádosti o pověření k pořádání odborných kurzů
    (pdf, 92 kB)

Vzory osvědčení

Seznam osob pověřených k organizování odborných kurzů a seznam lektorů