Oběžné bankovky a mince

 1. Vyhláška ČNB č. 63/1993 Sb., o vydání bankovek po 200 Kč
 2. Vyhláška ČNB č. 101/1993 Sb., o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a 5 haléřích československé měny a jejich výměně
 3. Vyhláška ČNB č. 107/1993 Sb., o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně
 4. Vyhláška ČNB č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně (změna vyhláška č. 290/1997 Sb.)
 5. Vyhláška ČNB č. 109/1993 Sb., o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně
 6. Vyhláška ČNB č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně (změna vyhláška č. 132/1995 Sb.)
 7. Vyhláška ČNB č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně
 8. Vyhláška ČNB č. 112/1993 Sb., o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
 9. Vyhláška ČNB č. 141/1993 Sb., o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně
 10. Vyhláška ČNB č. 142/1993 Sb., o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně
 11. Vyhláška ČNB č. 143/1993 Sb., o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně
 12. Vyhláška ČNB č. 158/1993 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
 13. Vyhláška ČNB č. 159/1993 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
 14. Vyhláška ČNB č. 226/1993 Sb., o vydání bankovek po 50 Kč
 15. Vyhláška ČNB č. 289/1993 Sb., o vydání bankovek po 5000 Kč
 16. Vyhláška ČNB č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč(změna - vyhláška č. 17/1996 Sb.)
 17. Vyhláška ČNB č. 205/1994 Sb., o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994
 18. Vyhláška ČNB č. 65/1995 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1995
 19. Vyhláška ČNB č. 232/1995 Sb., kterou se mění vyhláška ČNB č. 110/1993 Sb.,o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně
 20. Vyhláška ČNB č. 268/1995 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1995
 21. Vyhláška ČNB č. 17/1996 Sb., kterou se mění vyhláška ČNB č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč
 22. Vyhláška ČNB č. 198/1996 Sb., o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1996
 23. Vyhláška ČNB č. 226/1996 Sb., o vydání bankovek po 2000 Kč
 24. Vyhláška ČNB č. 279/1996 Sb., o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996
 25. Vyhláška ČNB č. 197/1997 Sb., o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997
 26. Vyhláška ČNB č. 198/1997 Sb., o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993, 2 Kč vzoru 1993, 5 Kč vzoru 1993, 10 Kč vzoru 1993, 20 Kč vzoru 1993 a 50 Kč vzoru 1993 ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
 27. Vyhláška ČNB č. 236/1997 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997
 28. Vyhláška ČNB č. 290/1997 Sb., kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
 29. Vyhláška ČNB č. 33/1998 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1997
 30. Vyhláška ČNB č. 283/1998 Sb., o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998
 31. Vyhláška ČNB č. 141/1999 Sb., o vydání bankovek po 5000 Kč vzoru 1999
 32. Vyhláška ČNB č. 242/1999 Sb., o vydání bankovek po 2000 Kč vzoru 1999
 33. Vyhláška ČNB č. 335/1999 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000
 34. Vyhláška ČNB č. 336/1999 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000
 35. Vyhláška ČNB č. 33/2000 Sb., o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
 36. Vyhláška ČNB č. 433/2000 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kč vzoru 1993 a po 5000 Kč vzoru 1993
 37. Vyhláška č. 79/2003 Sb., o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993
 38. Vyhláška č. 2/2007 Sb. ze dne 14. prosince 2006 (pdf, 104 kB) o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
 39. Vyhláška č. 140/2007 Sb., o vydání bankovek po 2000 Kč vzoru 2007
 40. Vyhláška č. 100/2008 Sb. ze dne 11. března 2008 o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008
 41. Vyhláška č. 173/2008 Sb. ze dne 2. května 2008 o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996
 42. Vyhláška č. 174/2008 Sb. ze dne 2. května 2008 o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993
 43. Vyhláška č. 78/2009 Sb. ze dne 19. března 2009 o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009
 44. Vyhláška č. 412/2009 Sb. ze dne 4. listopadu 2009 o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009
 45. Vyhláška č. 21/2011 Sb. o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993

Zpracovala: sekce peněžní, 21.2.2011