Československé pamětní mince

 1. Vyhláška č. 36/1954 Sb., o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání
 2. Vyhláška č. 19/1955 Sb., o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť 10. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou
 3. Vyhláška č. 16/1957 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J.A.Komenského v roce 1957
 4. Vyhláška č. 27/1957 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze
 5. Vyhláška č. 164/1964 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí SNP
 6. Vyhláška č. 27/1965 Sb., o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
 7. Vyhláška č. 83/1965 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jana Husa
 8. Vyhláška č. 61/1966 Sb., o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "Velká Morava - 1100 let"
 9. Vyhláška č. 76/1967 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. výročí založení university v Bratislavě
 10. Vyhláška č. 51/1968 Sb., o vydání pamětních stříbrných mincí ke 150. výročí založení Národního muzea v Praze a položení základního kamene Národního divadla v Praze
 11. Vyhláška č. 138/1968 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu
 12. Vyhláška č. 83/1969 Sb., o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně
 13. Vyhláška č. 101/1969 Sb., o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání
 14. Vyhláška č. 21/1970 Sb., o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla
 15. Vyhláška č. 45/1970 Sb., o vydání pamětní stříbrné padesátikoruny k 100. výročí narození V.I.Lenina a pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
 16. Vyhláška č. 31/1971 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení KSČ
 17. Vyhláška č. 124/1971 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P.O.Hviezdoslava a pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J.Mánesa
 18. Vyhláška č. 20/1972 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A.Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J.V.Myslbeka
 19. Vyhláška č. 3/1973 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství pracujícího lidu
 20. Vyhláška č. 78/1973 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna
 21. Vyhláška č. 12/1974 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany
 22. Vyhláška č. 114/1974 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského
 23. Vyhláška č. 48/1975 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna
 24. Vyhláška č. 47/1976 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Janko Krále
 25. Vyhláška č. 125/1976 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Viktora Kaplana
 26. Vyhláška č. 164/1976 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára
 27. Vyhláška č. 17/1977 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara
 28. Vyhláška č. 105/1977 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého
 29. Vyhláška č. 11/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka
 30. Vyhláška č. 42/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici
 31. Vyhláška č. 102/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV.
 32. Vyhláška č. 3/1979 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Jána Botto
 33. Vyhláška č. 50/1979 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa
 34. Vyhláška č. 13/1980 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. výročí narození Petra Parléře
 35. Vyhláška č. 56/1980 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980
 36. Vyhláška č. 128/1980 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala
 37. Vyhláška č. 176/1980 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 125. výročí úmrtí źudovíta Štúra
 38. Vyhláška č. 38/1981 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru
 39. Vyhláška č. 39/1981 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Otakara Španiela
 40. Vyhláška č. 106/1981 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta
 41. Vyhláška č. 54/1982 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 150. výročí zahájení provozu koněspřežné železnice České Budějovice - Linec
 42. Vyhláška č. 113/1982 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe
 43. Vyhláška č. 5/1983 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Jaroslava Haška
 44. Vyhláška č. 6/1983 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí úmrtí Samo Chalupky
 45. Vyhláška č. 98/1983 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun a stříbrných pamětních pětisetkorun k 100. výročí otevření Národního divadla
 46. Vyhláška č. 16/1984 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela
 47. Vyhláška č. 52/1984 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k 150. výročí narození Jana Nerudy
 48. Vyhláška č. 66/1984 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Antonína Zápotockého
 49. Vyhláška č. 126/1984 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k 200. výročí narození Jána Hollého
 50. Vyhláška č. 3/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 125. výročí narození Martina Kukučína
 51. Vyhláška č. 4/1985 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji
 52. Vyhláška č. 30/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
 53. Vyhláška č. 31/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Petra Brandla
 54. Vyhláška č. 7/1986 Sb., o vydání stříbrných pamětních padesátikorun s tematikou městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče
 55. Vyhláška č. 44/1986 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy
 56. Vyhláška č. 33/1987 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí narození Josefa Lady
 57. Vyhláška č. 34/1987 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátitkorun s motivem koně Převalského
 58. Vyhláška č. 35/1987 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici
 59. Vyhláška č. 55/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k Světové výstavě poštovních známek Praga 1988
 60. Vyhláška č. 56/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské
 61. Vyhláška č. 57/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka
 62. Vyhláška č. 58/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 20. výročí československé federace
 63. Vyhláška č. 59/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Martina Benky
 64. Vyhláška č. 39/1989 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav - Brno
 65. Vyhláška č. 40/1989 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939
 66. Vyhláška č. 138/1989 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka
 67. Vyhláška č. 139/1989 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého
 68. Vyhláška č. 358/1990 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí konání závodu Velká pardubická
 69. Vyhláška č. 411/1990 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k prvnímu výročí svatořečení Anežky České
 70. Vyhláška č. 482/1990 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů
 71. Vyhláška č. 121/1991 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia
 72. Vyhláška č. 194/1991 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Antonína Dvořáka
 73. Vyhláška č. 199/1991 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta
 74. Vyhláška č. 402/1991 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivy lázní Karlových Varů, Mariánských Lázní a Piešťan
 75. Vyhláška č. 112/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského
 76. Vyhláška č. 268/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků
 77. Vyhláška č. 269/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun ke175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně
 78. Vyhláška č. 468/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu
 79. Vyhláška č. 469/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera
 80. Vyhláška č. 470/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti
 81. Vyhláška č. 142/2000 Sb., o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou (pdf, 157 kB)